Vitajte na stránkach Materskej školy Alexyho Nitra

Materská škola Alexyho Nitra má štyri samostatné triedy a je umiestnená v účelovej budove v dvoch pavilónoch. Areál materskej školy je upravený, na trávnatých plochách sú zabudované pieskoviská a preliezky a spevnené plochy sú využívané ako dopravné ihrisko.... [viac]

Chod školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia

Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje v štyroch triedach osem kvalifikovaných pedagógov, V materskej škole pracuje jeden externý lektor, ktorý deti oboznamuje s anglickým jazykom... [viac]

Pre rodičov

Dôležité informácie
Kritériá prijatia do materskej školy

Kritériá prijatia do materskej školy

Pozrite si kritériá prijatia dieťaťa do našej materskej školy.

Školský poriadok

Školský poriadok

Školský poriadok predmetnej materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a zákona 596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy Alexyho 26 v Nitre.

Triedy

Triedy

Naša materská škola má štyry triedy, ktoré sa nachádzajú v dvoch pavilónoch spojených krytou pergolou.

Pre deti

Plánované aktivity a aktuálne informácie

Vyberáme z uskutočnených aktivít

Prezrite si aj celú fotogalériu

Výlet do Zveroparku

aug.
2016

Výlet do Zveroparku

2.6.2016 sme spoločne navštívili losiu farmu na Slovensku - Zveropark pri Žarnovici. Spoznali sme veľa nových zvierat a odniesli si domov úžasné zážitky.

Futbalový turnaj

aug.
2016

Futbalový turnaj

Začiatkom júna sa pravidelne zúčastňujeme na futbalovom turnaji v Materskej škole Benkova. A býva dobrým zvykom, že si prinesieme zlatý pohár. Ani tento rok tomu nebolo inak, znovu sme vyhrali!!!

Fyzika na UKF v Nitre

aug.
2016

Fyzika na UKF v Nitre

UKF v Nitre si pre deti pripravila zaujímavú akciu - oboznamovanie sa so záhadami fyziky. Deti hravou formou prenikli do tajov fyzikálnych zákonov, overili si svoje poznatky a získali veľa nových.

Sokoliari

aug.
2016

Sokoliari

V Základnej škole Benkova sme sa boli pozrieť na výcvik dravých vtákov, kde sme videli, ako dravé vtáky lovia svoju korisť.

Prvý deň v škôlke?

Niet sa čoho obávať...

To akým spôsobom sa Vaše dieťa prispôsobí novému prostrediu závisí od veku, povahy dieťatka, jeho osobnosti, ale aj samotných rodičov. Kooperácia dieťaťa, rodiča a škôlky je v tomto smere nevyhnutná.

"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308